Document Management - Scan Europe

Scan Europe maakt gebruik van een brede range van professionele en innovatieve oplossingen voor het realiseren van haar automatiseringsprojecten.

Hierbij spelen document scanning, digitale archivering en indexering een sleutelrol.
Formulieren worden geheel of gedeeltelijk gescand. Via ICR-, OCR- en OMR-technologieën worden vooraf gedefinieerde velden automatisch herkent en verwerkt. Deze velden kunnen zowel handgeschreven, geprinte als bijvoorbeeld barcodes en markeringstekens bevatten.

Vervolgens kan de data naar een database overgezet worden. Al deze technologieën kunnen binnen diverse bedrijfsprocessen ingezet worden, bijvoorbeeld facturering, urenverantwoording, enquêtes, postverwerking etc. met onderstaande voordelen:

• Data snel beschikbaar
• Grote besparing op invoerkosten
• Procesmatige manier van werken
• Informatie steeds op dezelfde manier terug te vinden